Balanz4Kidz

 

kinderfysiotherapie

Facebook

heusden4you

logo_coop.png

Contributie

€ 47,00 per kwartaal, basisuur jeugd / 65+
€ 51,50 per kwartaal, basisuur volwassenen
€ 24,00 per kwartaal, extra lesuur

€ 60,00 per kwartaal, basisuur sporten op maat

Bij afwijkende uren wordt de contributie naar rato berekend.

Bovengenoemde contributies zijn alleen geldig wanneer u een machtiging tot incasso gegeven hebt aan de vereniging. Wij incasseren vooraf per kwartaal. Willt u zorgen voor voldoende saldo op uw rekening?

Wanneer u niet wilt machtigen wordt het kwartaalbedrag met € 2,50 hoger. Dit in verband met extra bank- en administratiekosten.

Wanneer u per maand wilt betalen, moet u zelf een machtiging geven aan uw bank of girokantoor. Wij ontvangen dan graag een kopie hiervan.

Bij niet tijdige betaling loopt u of uw kind het risico van schorsing voor alle activiteiten.

In geval van incassoprocedures zijn de kosten en achterstallige rente voor uw rekening.

Per gezin hoeft voor maximaal drie leden contributie betaald te worden. Bij vier of meer leden worden degenen met de laagste contributie vrijgesteld van betaling.

Zijn er vragen of problemen met de contributie(betaling), dan kunt u altijd contact opnemen met onze penningmeester.

Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gedaan worden bij de trainer/trainster tegen het eind van de maand. De opzegtermijn is vervolgens 1 maand.

De strippenkaart is speciaal voor personen van 40 jaar en ouder.

 

Voor de strippenkaart gelden de volgende voorwaarden:

De strippenkaart is persoonlijk.

De stippenkaart is 1 jaar geldig na eerste lesdatum.

Restitutie van gelden voor niet benutte strippen is niet mogelijk.

De strippenkaart blijft in de Kubus in het beheer van Inion.

Na ontvangst van het machtigingsformulier Strippenkaart, door de ledenadministratie van Inion, zal binnen 2 weken het verschuldigde bedrag voor de strippenkaart automatisch worden afgeschreven.

De strippenkaart-bedragen kunnen per seizoen verschillen. De actuele bedragen zijn op te vragen bij de ledenadministratie van Inion.

 aanvraag strippenkaart 40+

De Groot A4D

3476 A4D logo

Beweegdiploma

 

KNGU Online Keurmerk definitief

In de media


Wedstrijd Terneuzen

Weekblad Drunen

Heusdense Courant

Maasroute

 

Wedstrijd Dinteloord

Heusdense Courant

Weekblad Drunen

 

Wedstrijd Prinsenbeek

Scherper

Weekblad Drunen

 

Gratis kennismaken

Scherper

 

Demonstratie 2014

Heusdense Courant

Weekblad Drunen

 

Wallenloop 2014

Weekblad Drunen

 

 

 

Freerunning

Tekst logo blauw 1

NIEUW!!

sports2bfit logo

Archief